Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat -tutkimusprojekti

Hankkeessa tutkitaan lukemisen muotojen, tekstien vastaanottamisen ja lukijoiden oman tuotannon muuttumista uudeksi lukemiseksi. Kyse on siirtymästä yksilöllisen lukemisen kulttuurista yhteisölliseen lukemisen ja kirjoittamisen kulttuuriin.

Siirtymää yksityisestä lukemisesta yhteisölliseen lähestytään sosiaalisen median ja osallistumistalouden käsitteiden avulla. Lukemista ei hankkeessa ymmärretä teknologiaksi, vaan sosiaaliseksi toiminnaksi. Tutkimuksessa keskitytään jo nyt tunnistettaviin uusiin lukemisyhteisöihin, jotka muotoutuvat ja määrittyvät suhteessa sosiaaliseen mediaan, e-lehtiin, e-kirjoihin ja digitaalisiin kirjastoihin ja joilla on ennustearvoa tulevaisuutta ajatellen.

Hankkeessa luodaan merkittävä uutta lukemista kartoittava tutkimusaineisto ns. Google-sukupolven eli vuoden 1980 jälkeen syntyneiden nuorten aikuisten lukemistottumuksista, mediamuotojen käyttötavoista ja niihin liittyvistä yhteisöllisyyden muodoista. Tutkimusaineistot ovat kyselyitä, mediapäiväkirjoja ja temaattisia syvähaastatteluja.

Työryhmä:
Vastuuhenkilö
Professori Mikko Lehtonen
Mikko.s.Lehtonen[at]uta.fi

Vastaava tutkija
Tutkijatohtori Juha Herkman
Juha.herkman[at]uta.fi
040-190 9759

Tutkija
FM Eliisa Vainikka
Eliisa.Vainikka[at]uta.fi
(03) 3551 8061

Ohjausryhmä
Professori Mikko Lehtonen (Tampereen yliopisto, mediakulttuuri)
Professori, ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm (Kansalliskirjasto)
Dosentti Juha Herkman (Helsingin yliopisto, viestintä)
Teollisuusneuvos Heikki Huhtanen
Professori Minna-Riitta Luukka (Jyväskylän yliopisto, suomen kieli)
Professori Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto, hypermedia)

Yhteistyötaho
Helsingin Sanomain Säätiö

Projektin kesto: 2010-2012

Mainokset